حراست بیمارستان

تعداد بازدید:۱۳۳

مهدی ببرزاده

مسئول حراست بیمارستان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد ایمنی , سلامت , محیط زیست

آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۴۰۱