سازمانهای طرف قرارداد

تعداد بازدید:۱۸۴۵

موسسات و بیمه هایی که طرف قرارداد با بیمارستان می باشند به شرح زیر است:

۱- سازمان
تأمین اجتماعی
۲- سازمان بیمه سلامت
۳- سازمان نیروهای مسلح
۴- سازمان کمیته امداد
۵- بانک ملت
۶- بانک تجارت
۷- بانک صادرات
۸- بیمه دانا
۹- بیمه ایران

 

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۷