مدیریت مرکز

تعداد بازدید:۷۳۸۱

اکبر وظیفه

مدرک تحصیلی: کارشناس بیهوشی

تلفن تماس: ۰۴۵۳۲۷۲۲۱۱۰- داخلی 108

آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۴۰۲