طبقات بیمارستان

تعداد بازدید:۱۷۹۷

معرفی ساختمان

زیرزمین:

 • آزمایشگاه
 • بانک خون
 • پاتولوژی

همکف:

 • دفتر پرستاری
 • بخش دیالیز
 • بخش مامایی

طبقه اول:

 • اتاق عمل
 • بخش جراحی زنان

طبقه دوم:

 • بخش آی سی یو
 • مرکز استریلیزاسیون
 • بخش جراحی مردان

ساختمان اورژانس:

 • بخش اورژانس
 • داروخانه خصوصی
 • اسناد پزشکی
 • پذیرش
 • ترخیص
 • صندوق
 • مرکز تصویربرداری
  • رادیولوژی
  • سی تس اسکن
  • سونوگرافی
آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۳۹۸