فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۲۰۱۹

واحد فناوری اطلاعات بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد مغان

 

مسئول واحد: مهندس فرزاد مختاری                     کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

تلفن تماس: ۰۴۵۳۲۷۲۵۰۴۷

 

شرح وظایف:

  • پیگری امور مربوط به فن آوری اطلاعات بیمارستان از طریق ارتباط و واحد ذیربط در دانشگاه با هماهنگی مسئول مربوط در بیمارستان
  • نگهداری و پشتیبانی شبکه ای و نرم افزاری سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS)
  • نگهداری و پشتیبانی شبکه ای سیستم حسابداری نظام نوین مالی
  • نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات سخت افزاری
آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۳۹۸