ریاست مرکز

تعداد بازدید:۱۰۱۴۸

دکتر افشار ابراهیمی

رشته تخصصی: متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

دور نویس: ۰۴۵۳۲۷۲۳۰۹۶

شماره تماس :۰۴۵۳۲۷۲۲۱۱۰- داخلی ۲۰۱

پست الکترونیکی: emamahospital1@gmail.com

آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۴۰۰