روسای بخش های بالینی

تعداد بازدید:۱۶۶

روسای بخش های بالینی:

بخش

رئیس بخش

اورژانس

پور حاجی شکر

جراح زنان

احسان میر دامادی

جراحی مردان

سیامک موسی زاده

مامایی و اتاق عمل

عفت مولایی

ICU

بابک سبزی وند

دیالیز

جعفر بشیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱