خدمات قابل ارایه به بیماران / ودیعه پرداختی / تعرفه

تعداد بازدید:۱۷۰

خدمات قابل ارائه به بیماران:

خدمات خارج از نوبت: ارائه خدمات در خارج از نوبت معمول جهت ارائه سریع تر و با کیفیت تر خدمات به بیماران پذیرش شده از طریق دپارتمان بین الملل می باشد.
تیم مراقبین بیماران بین الملل: که مسلط به زبان کشورهای مجاور می باشند.
سایت اینترنتی دپارتمان بیماران بین الملل: که حاوی اطلاعات بیمارستان و پکیج درمانی بیماران بین الملل می باشد

ودیعه پرداختی بیماران بین الملل:

ودیعه مصوب

مبلغ به (ریال)

بستری بخش های داخلی

80000000

اعمال جراحی

100000000

 

 

 

 

 

 

تعرفه خدمات بیماران بین الملل:

ردیف

نوع خدمت

مبلغ کل برای بیماران اتباع خارجی(ریال)

1

اتاق دو تختی

2620000

2

هزینه همراه بدون غذا

100000

3

هزینه همراه با غذا

350000

4

ویزیت متخصص

372000

5

ویزیت روز اول بستری

1494900

6

ویزیت روز دوم به بعد بستری

1223100

7

ویزیت روز ترخیص

815400

8

اسپیرومتری ساده

450800

9

ECGبا تفسیر  و گزارش

332140

10

اکوکاردیوگرافی کامل در بیماران مادرزادی

4193100

11

اکوکاردیوگرافی کامل در بیماران غیر مادرزادی

2389900

12

تست ورزش

1713040

13

EEG

880000

14

مانیتورینگ

1216500

آخرین ویرایش۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱