کارشناس بیماران بین الملل

تعداد بازدید:۱۶۴

فرانک عزیزی  ( مسئول بهبود کیفیت)

برنامه کاری: صبح تمام روزهای هفته بغیر جمعه

راههای ارتباطی:

ایمیل:  FARANAK.AZIZI67@YAHOO.COM                 شماره تماس: 0453273210

 

وظایف کارشناس بیماران بین الملل

 -  حضور مستمر در واحد بیماران بین الملل

-  اطلاع به پزشک IPD و پزشک معالج در هنگام بستری بیمار بین الملل

-  هماهنگی با واحد ترخیص جهت براورد هزینه درمان

 -  ارائه اطلاعات لازم به بیمار بین الملل در زمینه خدمات و امکانات موسسه پزشکی

- انجام هماهنگی های لازم در زمینه پذیرش بیمار بین الملل در موسسه پزشکی

-  ارزیابی و افزایش رضایت مندی بیمار بین الملل در هنگام اقامت در موسسه پزشکی

- ثبت اطلاعات بیمار بین الملل در سامانه گردشگری سلامت وزارت

- هماهنگی با کارشناس گردشگری سلامت دانشگاه

کلیه هماهنگی های لازم میان دپارتمان IPD و دیگر قسمت های بیمارستان بایستی از طریق کارشناس IPD صورت گیرد و در صورت بروزهر گونه مشکل توسط ریاست بیمارستان پی گیری و حل گرد

 

 

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۴۰۰