امکانات فیزیکی و رفاهی بخش

تعداد بازدید:۱۶۳

امکانات فیزیکی و رفاهی بخشIPD:

مجموع مساحت واحد IPD165 متر مربع می باشد .

 در مجموع 6 اتاق بیمار دارد 4 اتاق دو تخته ، 1 اتاق تک تخته ایزوله  و یک اتاق  سه تخته دارد.

 اتاق ایزوله  مجهز به پیش ورودی ، توالت و روشویی می باشد .

بخش مجهز به حمام و توالت فرنگی می باشد.

 

 

 

آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۴۰۰