راهنمای طبقات بخش بستری IPD

تعداد بازدید:۱۷۳

 طبقه دوم ، انتهای بخش جراحی مردان ، واحد IPD

آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۴۰۰